Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
57 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Volný pohyb psů - Karlovarský kraj

Vydáno dne 17. 10. 2008 (6453 přečtení)

výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

Reklama


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARLOVY VARY

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 21/2006, o pravidlech pohybu a chovu psů ve městě Karlovy Vary
platnost: 7.7.2006
obsah:

 

Čl. I - Pohyb psů

bod 1 - Na veřejném prostranství je zákaz volného pohybu psů bez vodítka vyjma lokalit uvedených v čl. 3 této vyhlášky a případů oprávněného použití služebního psa

bod 2 - Chovatel psa je povinen vést psa na veřejném prostranství pomocí vodítka.

bod 3 - Pokud je chovatel osobou nezletilou, je povinen psa opatřit nasazeným náhubkem po celou dobu pohybu psa na veřejném prostranství.

bod 4 - Pes nesmí být ponechán bez dozoru na veřejném prostranství ani v případě, že je upoután k pevnému zařízení, nejde-li o prostor nebo zařízení k tomuto účelu určené a zřízené v souladu s předpisy hygienickými, stavebními a veterinárními.

 

Čl. III - Prostory pro volný pohyb psů

bod 1 - Pravý břeh řeky Ohře, od mostu U Lávky k Ostrovskému mostu (příloha č. 1)

bod 2 - Horní Drahovice - Krokova ulice (bývalý areál zdraví) (příloha č. 2)

bod 3 - Stará Role - část louky pod vysílačkou (příloha č. 3)

bod 4 - Rybáře - Železniční ulice (příloha č. 4)

 

Čl. IV - Vymezení prostorů pro volné pobíhání psů

bod 1 - Na veřejných prostranstvích uvedených v čl. 3 neplatí povinnosti chovatele uvedené na čl. 1 v uvedených veřejných prostranstvích je chovatel psa povinen mít psa pod stálou kontrolou a přímým dohledem. Tím se rozumí, že držitel je schopen psa hlasovým či jiným povelem vždy ovládat.

bod 2 - Město Karlovy Vary může tato veřejná prostranství označit vhodným způsobem, například nápisem, případně doplněným piktogramem.

bod 3 - Tím nejsou dotčeny povinnosti a odpovědnost chovatele psa podle jiných právních předpisů.

 

     Příloha č. 1                                                    Příloha č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

       Příloha č. 3                                                    Příloha č. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEB

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
platnost: 16.7.2007
pozdější úpravy: obecně závaznou vyhláškou č. 9/2007 od 1.11.2007 a obecně závaznou vyhláškou č. 13/2007 od 15.1.2008
obsah:

 

Čl. II - Vymezení základních pojmů

bod 1 - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

bod 2 - Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě Cheb nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
písm. b) - volné pobíhání psů

bod 3 - Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku nebo přenášen ve vhodném zavazadle (přepravce).

 

Čl. III - Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství

bod 3 - Na veřejných prostranstvích se rovněž zakazuje volné pobíhání psů s výjimkou volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích uvedených v článku IV odst. 1..

 

Čl. IV - Vymezení veřejných prostranství pro volné pobíhání psů

bod 1 - Pro volné pobíhání psů se vymezují tato veřejná prostranství:
písm. a) - sídliště Spáleniště-louka za klášterem-směr „Želva“, propojení s Gertnerovými sady, Gertnerovy sady,
písm. b) - sídliště Zlatý vrch-lesopark Dvořákovy sady. Louka k vodojemu U Jána.

bod 2 - Při volném pobíhání na vymezeném prostoru veřejného prostranství pro volné pobíhání psů musí být pes pod trvalou kontrolou nebo dohledem průvodce psa a opatřen náhubkem a známkou.

bod 3 - Prostory pro volné pobíhání psů jsou vyznačeny v příloze č. 2a a č. 2b. V terénu jsou označeny informativní tabulkou s nápisem „Prostor pro volné pobíhání psů“.

 

    Příloha č. 2a                                                   Příloha č. 2b


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOKOLOV

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o pohybu psů na území města Sokolova
platnost: 16.11.2005
obsah:

 

Čl. II - Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
písm. a) - doprovodem psa osoba, která psa v daném okamžiku na veřejném prostranství vede, bez
ohledu na to, zda je jeho vlastníkem;
písm. b) - volným pohybem psa pohyb psa bez vodítka či jiného zádržného prostředku, kterým by
doprovod psa bezprostředně kontroloval a ovládal chování psa, aniž by doprovod psa
ztratil nad psem kontrolu;
písm. c) - vodítkem prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení s jinou osobou
nebo zvířetem zajištěn proti nenadálému prodloužení.

 

Čl. III - Pohyb psů na veřejném prostranství

bod 1 - Volný pohyb psů je na veřejném prostranství zakázán, mimo vyčleněné plochy, na kterých
je volný pohyb psů povolen.

bod 2 - Pes, pro kterého vydal Městský úřad Sokolov evidenční známku1), musí být touto
evidenční známkou viditelně označen po celou dobu jeho pohybu na veřejném
prostranství.

 

Čl. IV - Plochy pro volný pohyb

Plochy, na kterých je povolen volný pohyb psů, jsou:
bod 1 - východní část areálu Bohemie, p.č. 877/1, k.ú. Sokolov;

bod 2 - louka východně od sídliště Michal (vedle bývalé pekárny), p.č.4046/1, k.ú.Sokolov;

bod 3 - "chemičák" - svah jižně od komunikace K.H.Borovského, p.č. 2069, 2070, 2075, 2076,
1847 a 1848;

bod 4 - pozemky jihozápadně nad zahrádkami nad areálem Baník, p.č. 2441/2, 2356/1 a 2443, k.ú.
Sokolov.

 

 

 

Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

www.granda.websnadno.cz 

 

 

 

 [Akt. známka: 1,00] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
17.10.2019: Hersenwerk
Nově budeme od listopadu otevírat lekce Hersenwerku. Co je Hersenwerk, k čemu sloučí a co vše se díky němu můžete o vztahu se svým psem dozvědět, si můžete přečíst ZDE!

18.06.2019: Seminář Napadení psem
Jak číst v chování psa jeho úmysly? Jak předejít napadení osoby či psa agresivním psem? Jak se zachovat pokud k napadení dojde?
Na tyto a další otázky vám odpoví a v praktických ukázkách předvede zkušený psovod a členka dobrovolných hasičů Ing. Zuzana Hrubešová.
Více info: ZDE

16.05.2019: Den otevřených dveří
Neděle 9. června 2019
Všechny srdečně zveme!
Můžete se těšit na ukázky výcviku a psích sportů z nabídky našeho výcvikového centra. Vše si budete moci vyzkoušet se svými pejsky pod dozorem našich zkušených lektorů. Více info ZDE

30.04.2019: Tréninky dogpulleru
Už jste slyšeli o tréninkové pomůcce, potažmo hračce jménem Puller? Umíte ho správně používat? Chcete, aby Váš pes měl super kondici, ale abyste nemuseli běhat desítky kilometrů? V Hafbu začínáme s pullerovými tréninky. Přijďte na úvodní hodinu, kde se dozvíte, jak budou pullerové tréninky probíhat, ale také se pobavíme o tom, jaké cíle máte vy. Hodiny jsou určeny všem majitelům psů, kteří chtějí vyzkoušet něco nového, chtějí se svým psem navázat lepší vztah, zlepšit jeho fyzickou kondici. Je jedno zdali máte závodní ambice nebo ne, tréninky jsou tu pro všechny. Nezáleží na rase a velikosti psa, ani na věku psa či psovoda :o) Více info o pulleru ZDE Lekce budou vypsány v následujících dnech, sledujte rozvrh lekcí. Na úvodní hodinu a tréninky se na Vás všechny těší Iveta

30.03.2019: Seminář Hrátky s klecí
Chtěli byste, aby váš pes měl pobyt v kleci rád a ne „za trest“? Aby se do klece těšil a vydržel v ní bez stresu odpočívat i cestovat? Představme klec svému psovi jako boudu, která skýtá nejen mnoho zábavy, ale zároveň psovi nabízí bezpečné místo pro odpočinek. Hry s klecí zlepšují i drive psa a prohlubují vztah mezi pánem a psem. Více info ZDE


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
2335  (2335 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1728  (1728 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
1631  (1631 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1654  (1654 hl.)
Neřeším to
1744  (1744 hl.)

Celkem hlasovalo: 9092


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie